Werving in de Zorg

WervingindeZorg.nl is een initiatief van Nr29 regie in arbeidsmarktcommunicatie
0

Actiz: meer vrijwilligers in de zorg nodig

Martijn Hemminga 7 december 2012    |   2.165 keer gelezen

Het beroep op informele zorg zal de komende jaren fors groter worden. Meer aandacht voor vrijwilligersbeleid bij zorgorganisaties is dan ook nodig blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van ActiZ naar vrijwilligersbeleid bij zorgorganisaties. Vrijwilligers zijn echter geen vervanging van professionele zorg, maar een onmisbare aanvulling, vindt de organisatie van zorgondernemers.

Vrijwiligersbeleid

In oktober 2012 hield ActiZ een enquête onder 251 leden-zorgorganisaties naar hun vrijwilligersbeleid. Uit de enquête blijkt dat het aantal vrijwilligers in de branche van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg de afgelopen twee jaar ongeveer gelijk is gebleven. Een toenemende nadruk op informele zorg maakt echter dat de inzet van vrijwilligersuren zal moeten stijgen.

Geen vervanging van betaalde zorg

Door vergrijzing hebben straks meer ouderen langer en intensievere zorg nodig. Nu komt daarbij dat in het regeerakkoord forse bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en begeleiding aangekondigd worden. Uit de begrotingsbehandeling van de afgelopen twee dagen blijkt dat het kabinet vasthoudt aan de bezuinigingen op de ouderen- en thuiszorg. ActiZ vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. In haar Deltaplan Ouderenzorg stelt ActiZ dat er inderdaad een groter beroep gedaan moet worden op de informele zorg. Maar dat is dan wel een aanvulling op bestaande zorg. De inzet van vrijwilligers, mantelzorgers, familie en buren bij de zorg voor ouderen en andere kwetsbare mensen is geen vervanging van de betaalde zorg. ActiZ is van mening dat het niet zo kan zijn dat vrijwilligers het gat moeten opvangen dat wegbezuinigde zorgprofessionals achterlaten.

Download het rapport

Download Rapportage vrijwilligersbeleid 2012 (pdf, 439kb) van Actiz.

Bron: Actiz

Reageer

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!